Làm thế nào để kiểm tra trạng thái giao dịch Bitcoin

Nếu bạn gửi Bitcoin giữa các ví Paxful thì giao dịch được xử lý ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu thực hiện giao dịch từ hoặc tới một địa chỉ ví bên ngoài nền tảng thì có thể bạn cần theo dõi quá trình xử lý. Sau đây là cách kiểm tra trạng thái của giao dịch Bitcoin:

  1. Hãy tìm Mã ID của giao dịch. Bạn có thể tìm thấy mã này trong lịch sử giao dịch của nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử mà bạn đã sử dụng để gửi tiền, hoặc trong trường hợp sử dụng cây ATM thì bạn có thể thấy mã giao dịch trên biên lai. Mã ID sẽ có dạng như: e2e400094he873ec4af1c0ae7af8c3697aaace9f7f56564137dd1ca21b448502s

  2. Hãy truy cập vào https://live.blockcypher.com/ hoặc https://www.blockchain.com/explorer, nhập hoặc dán mã ID của giao dịch vào trường tìm kiếm. Bạn có thể thấy số lượng lần xác nhận mà giao dịch của bạn nhận được.

    Nếu bạn là người nhận BTC về ví Paxful, bạn sẽ nhận được tiền sau hai lượt xác nhận. Nếu bạn gửi BTC đến một ví ngoài nền tảng, số tiền này sẽ được chuyển tới ví sau sáu lượt xác nhận.

    Có thể mất từ 20 phút tới một vài giờ để hoàn thành quy trình xác nhận, tùy thuộc vào mức độ tắc nghẽn trên mạng Bitcoin.

    Nếu trạng thái của giao dịch là "Không Tìm Thấy Giao Dịch" thì lệnh giao dịch chưa được thực hiện từ ví gửi. Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử của người gửi.

Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách gửi Bitcoin tới ví Paxful và cách gửi các khoản tiền từ ví của bạn. Ngoài ra, đây là một cái nhìn nhanh về các khoản phí Paxful.

Tại sao một địa chỉ ví khác lại hiển thị trên giao dịch?
Vì chúng tôi sử dụng ví giám sát, bạn có thể thấy một địa chỉ ví khác được liệt kê trên đầu vào giao dịch, nhưng đừng lo lắng, điều này là bình thường.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm