Đề nghị giao dịch của tôi không được hiển thị công khai

Sau khi tạo lời đề nghị để mua hoặc bán tiền điện tử, có một số yêu cầu cụ thể để đề nghị của bạn hiển thị công khai với những người dùng Paxful khác.

Đề nghị mua tiền điện tử

Để đề nghị của bạn hiển thị trên trang Bán Tiền điện tử với những người bán tiềm năng, bạn cần xác minh ID và sở hữu số dư tối thiểu là 0.002 BTC trong ví Paxful của bạn.  

Ngoài ra, bạn có thể xác minh cả ID and địa chỉ (Giấy tờ chứng minh địa chỉ). Nếu cả ID và địa chỉ đều được xác minh, bạn không còn cần số dư tối thiểu 0.002 BTC trong ví Paxful nữa.

Đề nghị bán tiền điện tử

Để đề nghị của bạn hiển thị trên trang Mua Tiền điện tử với những người mua tiềm năng, bạn cần:

  • hãy xác minh ID
  • sở hữu số dư tối đề nghị tối thiểu trong ví Paxful của bạn.
    Ví dụ, nếu số tiền giao dịch tối thiểu trong lời đề nghị là 20 USD. Điều này có nghĩa là bạn cần có số tiền điện tử tương đương hoặc cao hơn như vậy trong ví Paxful để đề nghị của bạn có thể hiển thị trên danh sách công khai.

Bạn có thể bắt đầu quy trình xác minh từ hồ sơ của mình. Trong trường hợp có thêm câu hỏi nào, hãy xem hướng dẫn xác minh ID của chúng tôi. 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm