Tôi quên mật khẩu của mình

Để đặt lại mật khẩu khi chưa đăng nhập vào tài khoản Paxful: 

1. Nhấn nút Đăng nhập trên trang chủ
log_in.png
2. Nhấn "Bạn quên mật khẩu?"
Forgot_Password.png
3. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn và sau đó nhấn Yêu cầu mật khẩu mới
request_new_password.png

Từ đó, bạn sẽ nhận được một email từ chúng tôi với một liên kết để đặt lại mật khẩu. Nếu đã bật tính năng 2FA, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã 2FA để hoàn thành yêu cầu đặt lại mật khẩu.


Lưu ý:
 

  • Nếu đã nhận được đường dẫn đặt lại mật khẩu qua email thì đường dẫn đó sẽ có hiệu lực trong 60 phút.
  • Nếu bạn đã yêu cầu được cung cấp một đường dẫn nhiều lần, hãy sử dụng đường dẫn mới nhất.

Hãy xem hướng dẫn bảo mật để biết thêm thông tin về cách cải thiện tính toàn cho tài khoản. Bạn cũng có thể kiểm tra cách thay đổi mật khẩu trong phần cài đặt của hồ sơ.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm