Giới hạn tối thiểu cho các giao dịch bitcoin

Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào hoặc gửi bất cứ lượng Bitcoin nào tới ví Paxful của bạn, bạn cần biết rõ về số lượng BTC tối thiểu mà mạng lưới chuỗi khối cho phép trong một giao dịch.

Hiện tại, lượng Bitcoin tối thiểu bạn có thể gửi hoặc nhận trong một giao dịch là 5.460 Satoshis, tương đương với 0,0000546 BTC.

Một trong những lý do tại sao cần có hạn mức này là để ngăn ngừa các giao dịch spam.

Hãy tham khảo bài viết của chúng tôi về cách gửi Bitcoin, rút Bitcoin từ ví của bạn, cũng như nghiên cứu hướng dẫn từng bước của chúng tôi về cách gửi Bitcoin từ một ví này qua ví khác.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm