Giới hạn ký quỹ

Paxful có các giới hạn về biên lợi nhuận đối với đề nghị giao dịch để duy trì cán cân thương mại trên nền tảng và ngăn ngừa các hành vi thao túng thị trường. Những giới hạn này áp dụng cả khi mua và bán tiền điện tử. Chúng tôi đã chia giới hạn lợi nhuận biên thành hai cấp bậc tùy thuộc theo cấp độ xác minh của bạn.

Biên lợi nhuận tối đa cho đề nghị bán

Giới hạn biên lợi nhuận đối với các đề nghị sẽ xuất hiện trên mục mua tiền điện tử của trang web.

Cấp 1

Yêu cầu: xác minh email, xác minh điện thoại, xác minh ID.

Phương pháp thanh toán Biên lợi nhuận
Thẻ quà tặng 80%
Tiền mặt 30%
Ví trực tuyến 50%
Thẻ tín dụng/ghi nợ 50%
Chuyển khoản ngân hàng 40%
Tiền điện tử 10%
Hàng hóa và Dịch vụ 100%


Cấp 2

Yêu cầu: Xác minh địa chỉ.

Phương pháp thanh toán Biên lợi nhuận
Thẻ quà tặng 100%
Tiền mặt 60%
Ví trực tuyến 80%
Thẻ tín dụng/ghi nợ 80%
Chuyển khoản ngân hàng 70%
Tiền điện tử 40%
Hàng hóa & Dịch vụ 100%

 

Biên lợi nhuận tối đa cho đề nghị mua

Giới hạn biên lợi nhuận đối với các đề nghị sẽ xuất hiện trên mục bán tiền điện tử của trang web.

Cấp 1

Yêu cầu: xác minh email, xác minh điện thoại, xác minh ID.

Phương pháp thanh toán Biên lợi nhuận
Thẻ quà tặng 80%
Tiền mặt 30%
Ví trực tuyến 50%
Thẻ tín dụng/ghi nợ 50%
Chuyển khoản ngân hàng 40%
Tiền điện tử 10%
Hàng hóa và Dịch vụ 100%

 

Cấp 2

Yêu cầu: Xác minh địa chỉ.

Phương pháp thanh toán Biên lợi nhuận
Thẻ quà tặng 100%
Tiền mặt 60%
Ví trực tuyến 80%
Thẻ tín dụng/ghi nợ 80%
Chuyển khoản ngân hàng 70%
Tiền điện tử 40%
Hàng hóa và Dịch vụ 100%

Lưu ý:

  • Một đề nghị có biên lợi nhuận cao nhưng không phản ánh đúng mức giá chi trả thực trong giao dịch bị xem là quảng cáo giả và bị cấm, thể theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
  • Các đề nghị mua tiền điện tử bằng phương pháp Chuyển khoản Ngân hàng tại Nigerian Naira có giới hạn biên lợi nhuận là 20%.
  • Các đề nghị mua tiền điện tử bằng phương pháp Thanh toán Tiền mặt tại Nigerian Naira có giới hạn biên lợi nhuận là 40%.
  • Một số trường hợp ngoại lệ có thể chỉ áp dụng đối với người dùng lâu năm của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ bất cứ giới hạn biên lợi nhuận cá nhân nào.
  • Bạn hoàn toàn có thể đặt một biên lợi nhuận âm cho đề nghị của mình. Giới hạn cho biên lợi nhuận âm luôn là -10%.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm