Thêm tài khoản ngân hàng vào hồ sơ người dùng

Bài viết này sẽ chỉ dẫn cho bạn cách thêm và quản lý thông tin tài khoản trong hồ sơ của bạn. Giờ đây, bạn không phải gửi thủ công các thông tin nhạy cảm tới đối tác giao dịch mỗi khi tham gia một giao dịch sử dụng phương pháp chuyển khoản ngân hàng. Bạn có thể lưu nhiều hơn một tài khoản ngân hàng và sử dụng chúng cho tất cả các giao dịch qua phương pháp chuyển khoản ngân hàng.

Thêm tài khoản ngân hàng

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn, di chuột tới tên người dùng và nhấn Cài đặt.
Email_verification_1.png
Trang Cài đặt tài khoản sẽ xuất hiện.

2. Hãy chuẩn bị sẵn thông tin tài khoản và nhấn Thông tin Thanh toán trong menu phía bên trái.
payment_details.png

3. Lựa chọn loại tài khoản, quốc gia và đơn vị tiền tệ, sau đó nhấn Tiếp theo.
Click_Next.png

4. Hoàn thiện những trường thông tin sau:
inserttinfo1.png

Thông tin Mô tả Chú thích
Số định tuyến Mã gồm chín chữ số để nhận diện tổ chức tín dụng của bạn. Chỉ tại Hoa Kỳ
Số tài khoản Số tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn.  
Tên chủ tài khoản Tên của chủ tài khoản Tên chủ tài khoản phải trùng khớp chính xác như đã kê khai trên tài khoản Paxful.
IBAN Số tài khoản ngân hàng quốc tế của bạn Chỉ tại Liên minh châu Âu
Ngân hàng Tên ngân hàng của bạn Chỉ tại Nigeria

5. Nhấn Thông tin chuyển khoản quốc tế (tùy chọn) và hoàn thiện các trường thông tin bổ sung như sau:
ClickInternationalDetails.png

Lưu ý: Nếu muốn nhận các khoản thanh toán quốc tế, bạn cần cung cấp các thông tin bổ sung về Chủ Tài khoản.

InternationalDetails.png

Thông tin Mô tả Chú thích
Quốc gia cư trú Quốc gia cư trú hiện tại của bạn. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng. Không phải là quốc gia quốc nơi bạn sinh ra.
Tiểu bang/Khu vực Bang hoặc khu vực cư trú hiện tại. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Thành phố Thành phố cư trú hiện tại của bạn. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Mã bưu chính Mã Zip khu vực bạn sinh sống. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Địa chỉ Địa chỉ cư trú đầy đủ. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.

6. Nhấn Thêm tài khoản.
clickaddaccount.png
Tài khoản đã được thêm vào danh sách tài khoản ngân hàng trong hồ sơ của bạn.

Ghi chú: 

  • Bạn có thể chỉnh sửa/gỡ bỏ thông tin tài khoản sau đó.
  • Bạn có thể lưu lại nhiều tài khoản ngân hàng và sử dụng chúng cho tất cả những giao dịch với phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng.

editaddnew.png

Xóa tài khoản ngân hàng

1. Đăng nhập vòa tài khoản của bạn, di chuột tới tên người dùng và nhấn Cài đặt.

Email_verification_1.png

Trang Cài đặt tài khoản sẽ xuất hiện.

2. Nhấn Thông tin Thanh toán trên menu bên trái.

payment_details.png

Danh sách các tài khoản ngân hàng sẽ hiển thị.

3. Lựa chọn tài khoản mà bạn muốn xóa và nhấn Xóa.

ClickDeleteAcc.png

Hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện.

4. Hãy kiểm tra kỹ càng để chắc rằng đây là tài khoản mà bạn muốn gỡ bỏ, sau đó nhấn .

CLickYes_.png

Tài khoản đã được xóa khỏi danh sách tài khoản ngân hàng trên hồ sơ của bạn.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm