Làm thế nào để nhận một địa chỉ Bitcoin mới?

Khi lập một tài khoản Paxful, bạn sẽ nhận được một địa chỉ ví Bitcoin miễn phí. Với ví này, bạn cũng nhận được một địa chỉ BTC. Để giúp bảo mật tối đa quyền riêng tư của bạn, bạn có thể cần một địa chỉ Bitcoin mới. Hãy xem những bước dưới đây để học cách tạo một địa chỉ BTC mới trong ví của bạn.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn và tới trang Ví.
    getting_a_new_bitcoin_address_step_1.png
  2. Nhấn Nhận trong ví Bitcoin của bạn
    getting_a_new_bitcoin_address_step_2.png
  3. Chọn Nhận địa chỉ mới
    getting_a_new_bitcoin_address_step_3.png
  4. Từ đó, địa chỉ ví mới của bạn sẽ xuất hiện

Các bài viết trong mục này

Xem thêm