Đối tác giao dịch không để lại phản hồi

Nếu bạn bán tiền điện tử và người mua không phản hồi:

Nếu người mua là người tạo ra đề nghị, họ có khoảng thời gian 5 phút để xem đề nghị. Sau 5 phút đó, bạn có thể hủy giao dịch. 

Nếu người mua đã xem giao dịch nhưng chưa nhấn vào nút tôi đã thanh toán, tiền điện tử của bạn sẽ được giải ngân khỏi khế ước lưu giữ khi giao dịch hết hạn. 

Nếu người mua đã nhấn Tôi đã thanh toán nhưng bạn không nhận được bất cứ khoản thanh toán này, bạn có thể yêu cầu họ hủy giao dịch. Nếu người mua không hủy giao dịch, bạn có thể nhấn Tranh chấp. Sau đó, điều hành viên của chúng tôi sẽ xem xét trường hợp đó. 

Nếu bạn đang mua tiền điện tử và người bán không phản hồi: 

Nếu bạn đã bắt đầu giao dịch và có vẻ như người bán không online hoặc không trả lời thì cách tốt nhất là hủy giao dịch và thử vận may với người bán khác. 

Nếu người bán phản hồi và đã chấp thuận khoản thanh toán, nhưng sau đó lại không phản hồi nữa, bạn cần nhấn vào nút Tôi đã thanh toán để giao dịch không hết hạn. Nếu giao dịch hết hạn, người bán sẽ lấy lại được tiền điện tử của họ từ khế ước lưu giữ. 

Nếu bạn quên nhấn nút Tôi đã thanh toán nhưng đã thực hiện thanh toán thì việc lấy bitcoin sẽ khó hơn rất nhiều. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Xem thêm thông tin về các tranh chấp trong bài viết riêng về chủ đề này của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm