Đối tác giao dịch không để lại phản hồi

Bạn đang bán tiền điện tử và người mua không phản hồi lại nữa?

Xin đừng lo lắng bởi nếu người mua chưa nhấn nút Tôi đã thanh toán thì tiền điện tử của bạn sẽ được giải ngân khỏi giao dịch ngay khi giao dịch hết hạn. 

Nếu người mua đã nhấn Tôi đã thanh toán nhưng bạn không nhận được bất cứ khoản thanh toán này, bạn có thể yêu cầu họ hủy giao dịch. Nếu người mua không hủy giao dịch, bạn có thể nhấn Tranh chấp. Khi tranh chấp diễn ra, hãy đợi điều hành viên của chúng tôi điều tra vụ việc. 

Bạn đang mua tiền điện tử và người bán không phản hồi lại nữa?

Nếu bạn đã bắt đầu giao dịch và có vẻ như người bán không online hoặc không trả lời thì cách tốt nhất là hủy giao dịch và thử vận may với người bán khác. 

Nếu người bán phản hồi và đã chấp thuận khoản thanh toán, nhưng sau đó lại không phản hồi nữa, bạn cần nhấn vào nút Tôi đã thanh toán để giao dịch không hết hạn. Nếu giao dịch hết hạn, người bán sẽ lấy lại được tiền điện tử của họ từ khế ước lưu giữ. 

Nếu bạn quên nhấn nút Tôi đã thanh toán nhưng đã thực hiện thanh toán thì việc lấy bitcoin sẽ khó hơn rất nhiều. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Xem thêm thông tin về các tranh chấp trong bài viết riêng về chủ đề này của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm