Đề nghị nào của tôi sẽ hiển thị trên danh sách kết quả tìm kiếm?

Bạn có thể tạo bao nhiêu đề nghị tùy thích. Bạn sẽ thấy các đề nghị của mình trong Bảng điều kiển nhà cung cấp hoặc Bảng điều khiển cổ điển. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều hơn một đề nghị có cùng loại đề nghị, phương pháp thanh toán và loại tiền tệ, chi một đề nghị trong số này hiển thị trên Chợ điện tử. Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động chọn biên loại nhuận tốt nhất cho đối tác giao dịch tiềm năng của bạn và hiển thị đề nghị đó cho những người dùng khác.

Ví dụ:

Bạn có hai đề nghị bán Bitcoin, hình thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng qua đồng USD:

  1. Một đề nghị có lợi nhuận biên là 15%.
  2. Một đề nghị có lợi nhuận biên là 5%.

Đề nghị thứ hai sẽ hiển thị trên danh sách công khai.

Bạn có hai đề nghị mua Bitcoin, hình thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng qua đồng USD:

  1. Một đề nghị có lợi nhuận biên là 15%.
  2. Một đề nghị có lợi nhuận biên là 5%.

Đề nghị đầu tiên sẽ hiển thị trên danh sách công khai.

Ghi chú:

  • Để đề nghị khác hiển thị trên danh sách công khai, vui lòng vô hiệu hoá đề nghị đang được hiển thị.
  • Bạn có thể hiển thị nhiều đề nghị có cùng phương thức thanh toán nếu mỗi đề nghị lại sử dụng một đồng tiền tệ khác nhau.
  • Quy tắc này được áp dụng để đề phòng các hành vi thao túng thị trường trên nền tảng của chúng tôi.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm