Thay đổi mật khẩu từ cài đặt hồ sơ

Nếu biết mật khẩu hiện tại và có thể sử dụng tài khoản, bạn có thể đặt lại mật khẩu Paxful từ cài đặt bảo mật tài khoản của bạn!

Để thay đổi mật khẩu khi đang đăng nhập vào tài khoản Paxful trên trang web:


1. Di chuột tới tên người dùng ở phía trên bên phải của trang và nhấn Cài đặt từ menu vừa xuất hiện.
2. Trên trang Cài đặt, nhấn Bảo mật trong menu phía bên trái của trang.
3. Trong mục Thay đổi mật khẩu, hãy điền những trường thông tin sau đây:
ResetPassword.png

Trường thông tin họ tên Mô tả Chú thích
Hiện tại Nhập mật khẩu hiện tại của bạn. Nếu không nhớ mật khẩu hiện tại, bạn không thể dùng phương pháp này để đổi mật khẩu.
Nhập một mật khẩu mới Nhập một mật khẩu mới. Mật khẩu của bạn phải :
Có độ dài tối thiểu là 6 ký tự
Một ký tự viết thường
Một ký tự đặc biết (@#* etc.)
Một chữ số
Một ký tự viết hoa
Xác nhận mật khẩu Nhập lại mật khẩu mới. Mậ khẩu phải trùng khớp với thông tin được nhập trong trường thông tin trước đó.

4. Nhấn Đổi mật khẩu.
Mật khẩu của bạn đã được đặt lại. Bạn sẽ bị đăng xuất khỏi trang web và bất cứ phiên đang hoạt động nào. Bạn cũng sẽ bị đăng xuất khỏi ứng dụng. Bạn sẽ cần đăng nhập lại với mật khẩu mới. Bạn cũng sẽ nhận được một email từ [email protected] để xác nhận việc thay đổi mật khẩu.

Hãy xem hướng dẫn bảo mật để biết thêm thông tin về cách cải thiện tính an toàn của tài khoản. Nếu không nhớ mật khẩu của mình, hãy nhấn vào đây.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm