Cần bao lâu để nhận được một giao dịch Bitcoin?

Các giao dịch chuyển tiền không phải lúc nào cũng hoàn thành ngay lập tức. Hãy đợi mạng lưới Bitcoin xử lý giao dịch của bạn. 

Phải cần hai lượt xác nhận từ mạng lưới trước khi số dư xuất hiện đầy đủ trong ví Paxful của bạn. Đây là tiêu chuẩn trong ngành để có một ví điện tử thực sự an toàn. Quá trình này có thể tốn từ năm phút tới một tiếng, tùy thuộc vào mạng lưới Bitcoin. 

Sau đây là một số yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của các giao dịch Bitcoin:

  • Phí thợ đào. Bạn lựa chọn trả phí thợ đào càng cao thì giao dịch càng được ưu tiên trong chuỗi khối.

Lưu ý: Paxful tính một khoản phí cố định đối với các giao dịch ra bên ngoài nền tảng. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các giao dịch chuyển tiền ra ngoài nền tảng đều có mức độ ưu tiên giống nhau.

  • Dịch vụ xử lý chuỗi khối mà bạn (nhà cung cấp của bạn) sử dụng. Paxful sử dụng các dịch vụ của BitGo - Dịch vụ xử lý chuỗi khối an toàn và thành công nhất trên thế giới. Tốc độ giao dịch sẽ được cải thiện đáng kể nếu bạn cũng sử dụng BitGo để chuyển khoản từ ví Paxful tới một ví bên ngoài.

  • Tất cả các giao dịch giữa các ví Paxful đều được xử lý ngay lập tức.

Tìm hiểu thêm về Cách kiểm tra trạng thái của một giao dịch Bitcoin.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm