Tại sao tôi không thể bắt đầu giao dịch với một người bán?

Có thể bạn muốn giao dịch với một người bán nào đó nhưng nhận được thông báo sau:
”Bạn không đạt các yêu cầu mà nhà cung cấp đề ra”, “Không tìm thấy đề nghị” và các thông báo tương tự:

vendor_restrictions.png

Xin lưu ý rằng đây không phải là lỗi kỹ thuật. Điều này xảy ra vì chủ sở hữu của đề nghị có thể đã đặt ra một số hạn chế đối với đối tác giao dịch tiềm năng của họ:

  • xác minh điện thoại, email, ID
  • chỉ hiển thị với những người dùng được đánh dấu là tin tưởng
  • yêu cầu hoàn tất thành công một số lượng giao dịch tối thiểu nào đó
  • giới hạn số tiền mà một tài khoản mới có thể giao dịch
  • chặn theo khu vực địa lý đối với một số quốc gia nhất định
  • Hạn chế proxy/VPN
  • người dùng đã chặn bạn vì các lý do cá nhân

 

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm