• Why Do I Receive "Unknown Bitcoin Address" Error Message?

  While sending bitcoin from Paxful wallet to an external wallet, you may receive a message: “Unknown bitcoin address”. Maaari itong mangyari dahil sa alinman sa sumusunod na mga dahilan:

  • Inilagay mo ang maling wallet address.
  • Inilagay mo ang hindi gumaganang wallet address.
  • Inilagay mo ang address na hindi Bitcoin network address.

  Para lutasin ang error na ito, gawin ang sumusunod: 

  • Verify the wallet address you enter. 
  • Ensure you have entered a valid bitcoin address.
 • Trade Chat Not Opening

  Hindi naglo-load o nasisimulan ang trade chat.

  To begin with, please clear the cache and cookies and try using a different browser. If this solution does not work, please check the status on Firebase. If the status is OK, please contact us for additional assistance via our contact form.

 • Invalid Parameters. Missing Bitcoin Address.

  After clicking the Send button on the wallet page an error message appears: "Invalid Parameters. Missing bitcoin address.".

  It means a bitcoin address is still being generated. Please contact us via support widget to generate a wallet address.

 • "Error Uploading File"

  Nakakakuha ng error kapag nag-u-upload ng file sa trade chat.

  Para tagumpay na makapag-upload ng file, kailangan nitong matugunan ang mga kinakailangan:

  • File formats accepted: jpeg, jpg, png, and pdf
  • Max 3 files can be uploaded simultaneously
  • The file max size is 300MB
 • Email Notifications Not Received

  Ang user ay hindi tatanggap ng mga notipikasyon.

  Magpunta sa iyong Account settings at suriin ang settings ng mga Notipikasyon, maaari kang magtakda ng tunog para sa mga notipikasyon na gusto mong matanggap.

  Kung hindi ka nakakakuha ng mga notipikasyon mula sa mga trade, pero tumatanggap ka ng lahat ng ibang mga notipikasyon at ang setting ng notipikasyon ay tama.

  Tingnan ng spam folder. Marahil ang kanilang email provider tulad ng Gmail o Microsoft o anuman ay humaharang sa mga email na naglalaman ng ilang salita.

 • Copy/Paste Problem with Bitcoin Address

  Sinusubukan ng user na kopyahin ang wallet address pero sa halip, iba't ibang address ang kinokopya.

  Either a malicious browser extension or some sort of other malicious software installed on the user's computer that monitors the clipboard for bitcoin addresses and replaces them.

  Maingat na sinusuri ang browser mo para sa mga ekstensyon at ini-scan ang PC gamit ang tool na anti-malware.

 • Bitcoin Send Out is Delayed, Send Out without Transaction ID

  Ang ipinadadala ng user ay nagpapakita bilang "Nakapilang bitcoin para ipadala"

  Kung ang transaksyon ay nakalista na sa blockchain, maaaring pabagalin nito ang network ng blockchain. Pero kung ipinakikita lang ito bilang nakapila at hindi ipinakikita sa blockchain, maaaring pumalya ang pagpapadala sa loob ng Paxful. Kailangan itong ireport sa support at ang pagpapadala ng batch ay dapat i-rebroadcast muli nang manwal.

 • Phone Number Verification

  Hindi ko mabeberipika ang numero ng telepono ko dahil hindi ako nakatanggap ng one-time code sa pamamagitan ng SMS.

  Magiging problema ito sa SMS gateway ng bansa at wala kaming karagdagang magagawa tungkol dito. Available pa rin ang user at makikita ang maraming alok kahit na ang account mo ay hindi beripikado ng telepono.

  Isang posibleng solusyon ay subukan ang isa pang mobile service provider.