Maling mga parametro. Nawawalang adres ng bitcoin.

Pagkatapos pindutin sa button na "Ipadala" sawallet page lilitaw ang maling mensahe bna: "Maling Parametro. Nawawalang address ng bitcoin.".

Nangangahulugan ito na ang adress ay pinagagana pa rin. Makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng [email protected] para paganahin ang wallet address.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa