Gamit ang kuwenta ng presyo ng bitcoin para sa mga alok

Alam ng bawat trader na ang presyo ng bitcoin ay maaaring iba't iba sa bawat platform ng pagpapalitan. Pinahahalagahan ng Paxful ang kalayaan mo sa pagpili at pagbibigay ng flexibility para pumili ng mga rate ng bitcoin para sa iyong mga alok sa paraan na mas kumbinyente at kumita. Ang paglikha ng alok sa Paxful ay may opsyon na pumili ng market source ng bitcoin rate at ang opsyon para pumili ng punto ng presyo

Kapag gumawa ka ng alok sa buy o sell na bitcoin, maaari kang magpasya kung gagamit ka ng regular na rate na inalok ng Paxful o pumili ng isa sa pinakapopular na mga platform ng palitan mula sa listahan sa listahan ng drop-down. Ang punto ng presyo ay flexible din.

Mag-alok ng presyo ng bitcoin = presyo ng source + margin %

Sa hakbang 2 (Profit margin at mga trade limit) ng daloy ng paggawa ng alok, gawin ang sumusunod:

1. Pindutin ang sa ilalim ng Porsiyento sa itaas ng market rate ang alok mo ay ililista sa.

2.png

Ang advanced mode na seksyon ay lilitaw.

2.Piliin ang platform ng palitan mula sa Pasadyang source ng Presyo source na drop-down list.

3.png

3. Pumili ng punto ng presyo mula sa Pumili ng punto ng presyo para gamitin ang drop-down list.

4.png

Nakatanda na ang pasadyang presyo ng bitcoin. Magpatuloy sa daloy ng alok.

Tandaan: Maaari mong ibalik ang pinasimpleng daloy ng alok sa pamamagitan ng pagpindot sa Ilipat sa simpleng mode.

Tingnan ang aming na karaniwang katanungan tungkol sa kuwenta ng presyo

Mga artikulo sa seksyong ito