Margin

Ang margin ay a ng halagang ipinatong sa presyo ng halaga para makuha ang halaga nang panghuling presyo ng bentahan. Ang margin ay ang kabuuang kita mo. Maaari itong kalkulahin sa halaga ng fiat, o sa porsiyento. Ang porsiyento nito ay kinalkula mula sa panghuling presyo ng bentahan. Ang margin ay maaaring positibo at negatibo. Ang negatibong margin ay nangangahulugang inaasahan mo ang bumibili na bayaran ang item nang mas mababa sa presyo ng halaga nito.

 

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa