Mga isyu at solusyon sa beripikasyon

May ilang dahilan kung bakit ang beripikasyon ng ID mo ay maaaring tanggihan. Narito ang pinaka karaniwang dahilan:

Narito ang mga patnubay kung paano lutasin ang mga isyung binanggit sa itaas sa oras ng beripikasyon:

 • Nag-upload ka ng hindi nababasa o mababang kalidad ng litrato.

Isumite ang bagong kahilingan ng beripikasyon sa website namin. Mag-login at i-upload ang lahat ng kinakailangan. Tandaan na ang larawan ay dapat nasa JPEG format at maganda ang kalidad. Tiyakin naang litrato ay malapit at ang mga nilalaman ay nakikita. Tanggalin ang lahat ng takip mula sa dokumento at tiyakin na hindi ito natatakpan ng anumang iba pang bagay.

 • Nag-upload ka ng maling dokumento.

Isumite ang bagong kahilingan ng beripikasyon gamit ang anumang tinanggap na mga dokumento ng ID tulad ng pasaporte mo, Pambansang ID card, Tax ID, lisensya sa pagmamaneho o card sa pagboto (Ang Pambansang ID card ay dapat bago ang format - hindi papel na format). Ang ibang mga dokumento ng ID tulad ng mga card ng ID ng estudyante ay hindi tinatanggap ng aming provider ng beripikasyon.

 • Na-upload mo na ang ID sa papel na format.

Isumite ang bagong kahilingan ng beripikasyon gamit ang anumang tinanggap na mga dokumento ng ID tulad ng pasaporte mo, Pambansang ID card, lisensya sa pagmamaneho, o card sa pagboto (Ang Pambansang ID card ay dapat bago ang format). Ang dokumento ay hindi dapat papel ang format.

 • Ang ID mo at selfie ay nagpalitan sa oras ng pag-upload.

Isumite ang bagong kahilingan ng beripikasyon at i-upload ang dokumento mo at selfie sa angkop na mga seksyon sa form ng beripikasyon ng Paxful. Tiyakin na ang dokumento at selfie mo ay malinaw na nakikita at mataas ang kalidad.

 • ANg ID ay lipas na.

Kung nakatanggap ka ng maling mensahe na lipas na ang identipikasyon mo, maaari mong i-upload ang alternatibong ID tulad ng sa pasaporte mo, pambansang ID o lisensya sa pagmamaneho. Ang bagong ID na ina-upload mo ay dapat may petsa ng pagkapaso.

 • Nagbigay ka ng mga dokumento na hindi kabilang sa may-ari ng account.

Mag-upload ng mga dokumento kasama ang mga detalyeng angkop sa mga detalye sa account mo: pangalan, apelyido, bansa. Ang litrato sa ID ay dapat angkop sa selfie na isinumite mo.

 • Ang mga dokumento mo ay in-edit at hindi orihinal

Isumiteng muli ang kahilingan sa beripikasyon na may mga orihinal na dokumento nang walang anumang mga edit sa kanila. Ang mga litrato ay dapat buo ang kulay, nang walang anumang uri ng pagputol o manipulasyon.

 • May problema ka sa pagkuha ng selfie.

Kapag nakakuha ka ng mensaheng mali sa oras ng pagsusuri sa live (kung saan pinipindot mo ang selfie para sa pagkumparahin namin ang litrato mo sa ID mo), ito ay dahil ang app na ito ay hinihigpitan mula sa pag-access ng kamera ng device mo. Halimbawa, kapag ang application ay walang access sa kamera ng telepono mo. Tiyakin na ang browser mo ay may access sa kani-kanilang kamera ng device. Bilang kahalili, maaari mong subukan ang proseso ng beripikasyon sa iba't ibang browser o device.

 • Nag-upload ka ng litrato ng naka-scan na litrato sa halip na kumuha ng selfie.

Ang beripikasyon ng provider ay hindi tumatanggap ng mga litrato ng naka-scan na litrato sa lugar ng selfie. I-upload ang orihinal na digital na mga litrato lang. Ang mga naka-upload na litrato ay dapat nasa JPEG na format at mataas ang kalidad. Tiyakin na ang litrato ay malapit at malinaw.

 • Ang ID mo ay nasa lengguwahe na walang titik na Latin.

Kapag ang dokumento mo ay nakasulat sa wika na hindi gumagamit ng alpabetong Ingles, magagamit mo pa rin ito para mag-apply sa beripikasyon. Kapag tumanggap ka ng mensahe na "hindi suportadong ID", nangangahulugan ito na ang iyong katutubong wika ay hindi suportado ng aming provider ng beripikasyon. Sa kasong ito, subukan ang isa pang balidong dokumento, mas mabuti kung sa Ingles.

 • Naabot mo na ang limit ng mga pagtatangka sa beripikasyon.

Maaari kang gumawa ng pinakamataas na 5 pagtatangka upang beripikahin ang sarili mo sa isang habambuhay. Kung nagamit mo na ang 5 pagtatangka, hindi ka maaaring magpatuloy sa beripikasyon.

Sakaling may mga tanong o isyu, kontakin ang: [email protected] o [email protected]
Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa