Bakit papatunayan ang aking account?

Gusto lang naming mabuhay at magnegosyo sa isang ligtas at maaasahang kapaligiran. Ang karagdagang beripikasyon ay nakakatulong na lumikha ng mataas na kalidad ng pagsososyo sa pagitan ng Paxful at ng mga user namin at sa mga trader sa aming pamilihan. Nagiging posible ito sa pamamagitan ng KYC. Sa kabuuan, may 4 na antas ng beripikasyon. Lahat ng iyon ay nagdadala ng mga benepisyo sa mga user ng Paxful:

Antas 1

  • Nangangailangan ng email at beripikasyon ng telepono. Dinadagdagan nito ang antas ng seguridad ng account, nagbibigay ng access sa mas mataas na halaga ng mga alok, lumilikha ng mas mataas na antas ng tiwala. Ang limitasyon sa volume ng trade ay hanggang $1,500.

Antas 2

  • Nangangailangan ng beripikasyon ng ID. Nagdaragdag ng mga limitasyon ng volume ng trade, nagbibigay ng access para sa karagdagang mga paraan ng pakikipagtrade tulad ng Bank Transfer. Mahalagang gumawa ng mga alok. Hindi na kailangan para sa 0.02 BTC sa balanse upang gumawa ng iyong nakikitang alok sa pagbili sa website. Ang limit ng dami ng trade ay hanggang $10,000.

Antas 3

  • Nangangailangan ng beripikasyon ng Adres. Dinaragdagan ang mga limitasyon ng dami ng pakikipagtrade, nagbibigay ng access sa karagdagang mga paraan ng pakikipagtrade tulad ng Bank Transfer. Ang halaga ng pakikipagtrade ay maaaring $10,000 at mas mataas.

Antas 4

  • Nangangailangan ng karagdagang mga beripikasyon tulad ng EDD (Pinahusay na Due Diligence) or CDD (Customer Due Diligence). Dinaragdagan ang mga limit sa volume ng trading. Maaaring humingi ng makabuluhang mataas na volume ng mga account sa intitusyon/kompanya.

At ang pinakahuling mahalagang bagay. Para sa ilang kadahilanang na mawawalan ka ng access sa account mo, magiging mas madali para mabawi mo ito.

Tingnan ang aming Blog para sa higit pang impormasyon.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa