"Error Uploading File"

Nakakakuha ng error kapag nag-u-upload ng file sa trade chat.

Para tagumpay na makapag-upload ng file, kailangan nitong matugunan ang mga kinakailangan:

  • File formats accepted: jpeg, jpg, png, and pdf
  • Max 3 files can be uploaded simultaneously
  • The file max size is 300MB

Mga artikulo sa seksyong ito