Copy/Paste Problem with Bitcoin Address

Sinusubukan ng user na kopyahin ang wallet address pero sa halip, iba't ibang address ang kinokopya.

Either a malicious browser extension or some sort of other malicious software installed on the user's computer that monitors the clipboard for bitcoin addresses and replaces them.

Maingat na sinusuri ang browser mo para sa mga ekstensyon at ini-scan ang PC gamit ang tool na anti-malware.

Mga artikulo sa seksyong ito