Phone Number Verification

Hindi ko mabeberipika ang numero ng telepono ko dahil hindi ako nakatanggap ng one-time code sa pamamagitan ng SMS.

Magiging problema ito sa SMS gateway ng bansa at wala kaming karagdagang magagawa tungkol dito. Available pa rin ang user at makikita ang maraming alok kahit na ang account mo ay hindi beripikado ng telepono.

Isang posibleng solusyon ay subukan ang isa pang mobile service provider.

 

Mga artikulo sa seksyong ito