Buying Cryptocurrency with Gold

Gold is one of the oldest known payment methods in the world, and we are happy to offer you an opportunity to use gold to buy cryptocurrency. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pakikipagtrade gamit ang ginto. 

Bago ang pakikipagtrade

Before you start buying cryptocurrency with gold, make sure you have a trustworthy source for the gold. Isa sa mga paraan para makuha ang ginto ay orderin ito sa website at ipadala ito sa espesipikong adres. Kung nagpasya kang gamitin ang sarili mong pribadong source o ikaw mismo ang maghatid ng ginto, dapat mo ring tiyakin ang kakaunting panganib.

When you try to pay with gold to buy cryptocurrency, your potential trade partners may request the following as proof to validate the transaction:

 • Patunay ng pamimili (ang resibo).
 • Sertipiko ng pagiging totoo para sa mga item na ginto.
 • Litrato ng ID mo.
 • Litrato ng aktuwal na item na ginto na iyong inaalok.
 • Ang tracking number na ibinigay sa pamamagitan ng parselang serbisyo (sakaling ang ginto ay ipinadala sa kanila nang direkta).

Pakikipagtrade

Paghahanap ng alok

The first step to buying cryptocurrency with gold is to look for an offer that accepts this type of payment. You’ll also need to enter the amount you wish to purchase and the currency you prefer.

Choose the best rate of cryptocurrency to have the highest profit possible. Pagtuunan din ng pansin ang reputasyon ng iyong potensiyal na kasosyo sa trade at maingat na pumili ng lokasyon, para tiyakin na naghahatid ka ng ginto sa iyong kasosyo sa trade. At sa wakas, basahin ang mga termino ng alok at mga tagubilin ng tagumpay na pakikipagtrade. Note that cryptocurrency sellers may request additional verification and have other specific requirements for verifying proof of payment.

Kausapin ang kasosyo mo sa trade sa trade chat. Linawin kung paano mo ihahatid ang ginto at kung ayos lang sa kasosyo mo sa trade ang iyong alok. 

Tip:

 • Napiling mga pampublikong lugar para sa personal na pakikipagtrade.
 • Gumamit ng nasusubaybayang paraan ng pagpapadala para sa paghahatid gamit ang liham.

Paglikha ng alok

To buy cryptocurrency with gold, you can also create your own offer.
Narito ang ilang bagay na dapat tandaan:

 • Itakda ang margin na sa tingin mo ay kikita ka at mapapagkasunduan dahil hindi pinahihintulutan ang mga negosasyon sa oras ng trade.
 • Sumulat ng malinaw na mga termino ng alok at tagubilin.
 • Maging malinaw tungkol sa mga patunay ng pagbabayad na handa kang ipakita para sa ginto na pag-aari mo.
 • Para sa personal na mga trade, maging napakalinaw tungkol sa pakikipagkita sa lugar at paraan ng pagpapalitan.

Sa oras makagawa at mailathala mo na ang personalisado mong alok,hintayin ang seller na simulan ang trade sa iyo. Kapag nasimulan na ang trade, makakatanggap ka ng notipikasyon. Huwag mag-atubiling talakayin ang kinakailangang mga detalye sa iyong kasosyo sa trade sa trade chat at magpatuloy sa pakikipagtrade nang alinsunod.

Pagkumpleto sa trade

Once you have provided all the documents requested by the cryptocurrency seller, click Paid. Mula sa puntong ito, magkakaroon ka ng 21 araw para ihatid ang ginto sa kasosyo sa trade sa pamamagitan man ng koreo o sa personal. Kung hindi kinukumpirma ng seller na natanggap ang ginto sa loob ng timeframe na ito ang dispute ay awtomatikong magsisimula at ang aming mga tagapamagitan ay makikialam para magbigay ng tulong.

Tandaan: Ang kalkulasyon na 21 araw simula sa pakikipagtrade ay markado bilang Bayad na.

The last step will be for the cryptocurrency seller to confirm receiving the payment. Maging mapaghintay dahil maaaring matagalan ito. Once the seller has confirmed the payment, they should release the crypto to you and the trade will be complete. 

Pagkatapos ng trade

Sa oras na makumpleto na ang trade, maaari kang mag-iwan ng angkop na feedback sa iyong kasosyo sa trade. Gayundin kung gusto mong makipagtrade sa user, maaari mong idagdag sila sa iyong listahan ng mapagkakatiwalaan.

Simulan ang beripikasyon ng adres at ID

Isa pa sa mahalagang aspekto para isaalang-alang ay ang iyong beripikasyon ng ID at address. Dapat mong kumpletuhin ang iyong beripikasyon ng ID at beripikasyon ng adres para makipagtrade gamit ang ginto. This verification is important to protect our cryptocurrency sellers from any fraudulent activity. Therefore, it is not possible to trade crypto for gold or vice versa without being fully verified on Paxful.

Tandaan: Ang ganap na beripikasyon ay ipinatutupad para sa mga alok at trade na magsisimula sa 50 USD.

See our step-by-step guide on how to buy cryptocurrency and tips on how to buy cryptocurrency.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa