TXID, ID ng Transaksyon

Ang TXID o Transaction ID ay karaniwang numero ng pagkakakilanlan para sa transaksyon ng bitcoin. Ito ay alphanumeric string na nagtatatak sa bawat transaksyon sa loob ng blockchain ng barya.

Halimbawa.
9a2468889936b87b8d64211e1d2a36afebff6c73eaa8fa4a849cfe099076e723

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa