Mga tagubilin ng trade

Ang mga tagubilin ng trade ay pinaka-espesipiko at detalyadong mga kinakailangan na lumilitaw kapag nagsimula ang indibidwal sa trade. Ito ang mga kinakailangan na itinakda mo kung kailan ka nila babayaran. Hindi tulad ng mg termino ng alok, gusto mong maging mas detalyado hangga't maaari ang mga tagubilin ng alok.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa