Google authenticator o GA

Ang Google Authenticator ay isang mobile application na nagpapatupad ng dalawang hakbang na mga serbisyo ng beripikasyon gamit ang one-time password algorithm batay sa oras at one-time na password algorithm batay sa HMAC para patunayan ang mga user ng mga mobile application ng Google.

Nagbibigay ang Authenticator ng anim hanggang walong digit na one-time password na kailangang ibigay ng mga user bilang karagdagan sa kanilang username at password para mag-log sa mga serbisyo ng Google o ibang site. Makakabuo rin ng mga code ang Authenticator para sa mga third-party application, gaya ng tagapamahala sa password o file para sa mga serbisyong pagho-host. Ang mga dating bersyon ng software ay open-source ngunit ang kasunod na ilalabas ay pagmamay-ari.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa