Feedback


Ang feedback ng Paxful at reputasyon batay sa sistemang pangunahing nagpapakita ng puntos sa pampublikong profile ng user. Ang bawat user ay makapagbibigay ng isang tugon kada trade. Tanging matagumpay na mga trade lang ang karapat-dapat para sa feedback.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa