Kumpirmasyon


Ang transaksyon ng bitcoin ay itinuturing na hindi kumpirmado hanggang isama ito sa block sa blockchain, kung saan mayroon itong isang kumpirmasyon. Bawat karagdagang block ay isa pang kumpirmasyon. Ang BitGo ay humihingi ng 3 kumpirmasyon para isaalang-alang na final ang transaksyon ng bitcoin. Ang kumpirmasyon ay nangangahulugan na ang transaksyon ng bitcoin ay naberipika na ng network, sa pamamagitan ng proseso na kilala bilang pagmimina. Sa oras na makumpirma na ang transaksyon, hindi na ito maibabalik o madodoble ang gastos. Ang mga transaksyon ay kasama sa mga block.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa