Bitcoin wallet address

Ang pangkat ng mga letra at numero kung saan ang mga bitcoin ay maaaring ipadala at matanggap. Ang bitcoin address ay maaaring ibahagi sa publiko, at tulad ng pagpapadala ng mensahe sa email address, ang bitcoin address ay maaaring ibigay sa iba na gustong magpadala ng bitcoin. Ang pangkat ng mga letra at numero na maaaring ipadala o matanggap. Ang bitcoin address ay maaaring ibahagi sa publiko, at tulad ng pagpapadala ng mensahe sa email address, ang bitcoin address ay maaaring ibigay sa iba na gustong magpadala ng bitcoin.

Narito ang halimbawa kung ano ang hitsura nito 3F1tAaz5x1HUXrCNLbtMDqcw6o12Nn4xqX

Ang wallet address ay maaari ring ipakita bilang QR code.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa