Bitcoin (BTC)

ang uri ng digital currency kung saan ang mga paraan ng encryption ay ginagamit upang pangasiwaan ang paggawa ng mga yunit ng currency at beripikahin ang transfer ng mga pondo, na independyenteng pinatatakbo ng central bank.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa