Ano ang Affiliate Program ng Paxful?

Ang Programang Kaanib ng Paxful ay nakakatuwang oportunidad para sa mga user para mabigyan ng reward sa pagbabahagi ng kanilang afffiliate link ng Paxful kasama ang kanilang mga kaibigan at follower.

Bawat Paxful user ay may angkop na link na matatagpuan sa classic, vendor at affiliate na dashboard. Kapag nag-sign up ang mga user gamit ang affiliate link mo, kikita ka ng komisyon. Papayagan ka ng program na kumita nang hanggang 50% commission sa karaniwang singil sa escrow sa tuwing bawat ng direktang affiliate ay gagawa ng “buy” na transaksyon at 10% na commission sa karaniwang bayad sa escrow kapag ang mga affiliate ng direktang affiliate mo ay nagsagawa ng “buy” na transaksyonAng singil sa escrow ay kukuwentahin nang 1% sa lahat ng affiliate payout, maliban sa mga kaso kung saan ang singil sa affiliate ay mas mababa sa 1%. Kapag ang bayad sa escrow ay mas mababa sa 1%, ang singil sa affiliate ay kukuwentahin batay sa mas mababang singil.

Mga artikulo sa seksyong ito