Selling Cryptocurrency for Debit/Credit Cards

On Paxful we provide an option to sell cryptocurrency for debit or credit cards, including prepaid cards. This article gives you an overview of selling cryptocurrency using any of the supported cards. 

Bago ang pakikipagtrade

Before selling cryptocurrency for debit or credit card, please make sure that you have the means to check the balance on the card and that you are fully aware of how to use the funds as soon as possible. 

Pakikipagtrade

Paghahanap ng alok

The first step to selling cryptocurrency for debit/credit cards is to look for an offer that accepts that specific card type you have. You’ll also need to enter the amount you wish to sell and the currency you prefer.

Pagkatapos mong matagpuan ang angkop na alok, tiyakin na nabasa mo ang mga termino ng alok bago magbukas ng trade. Ipapakita nito sa iyo ang maikling buod ng hinihingi ng buyer mula sa iyo may kinalaman sa pagbabayad.

Sa oras na makapagsimula ka na sa trade, ang mas detalyadong pangkat ng mga tagubilin ay lilitaw. Ang mga ito ay tinatawag na mga tagubilin ng trade. Ang kailangan ng buyer mula sa iyo ay iba't iba depende sa espesipikong pagbabayad na gagamitin mo.

Paglikha ng alok

To sell a cryptocurrency, you can also create your own offer.
Narito ang dalawang tips:

  • Magtakda ng margin na sa tingin mo ay kikita dahil walang mga negosasyon sa oras ng trade ang pinapayagan.
  • Sumulat ng malinaw na mga termino ng alok at tagubilin ng trade.

Pagkatapos lumikha at maglathala ng personalidong alok, hintayin ang buyer na simulan ang trade sa iyo. Kapag nasimulan na ang trade, makakatanggap ka ng notipikasyon. Huwag mag-atubiling talakayin ang kinakailangang mga detalye sa iyong kasosyo sa trade.

Pagkumpleto sa trade

Sa oras na mabayaran ka ng buyer, markahan ang trade bilang Bayad na at i-upload ang patunay ng pagbabayad, doblehin nang dalawang beses kapag naging matagumpay ang pagbabayad sa iyo.

The last step for you is to release cryptocurrency from the trade escrow. Click the Release button only if you are absolutely sure about receiving the payment.

Pagkatapos ng trade

Sa oras na makumpleto na ang trade, maaari kang mag-iwan ng angkop na feedback sa iyong kasosyo sa trade. Gayundin kung gusto mong makipagtrade sa user, maaari mong idagdag sila sa iyong listahan ng mapagkakatiwalaan

Here is some more information on how to sell cryptocurrency on Paxful.Mga artikulo sa seksyong ito