ToS

Ang ToS o Termino ng Serbisyo ay kontrata o kasunduan sa pagitan ng kumpanya at ng end-user gamit ang produkto. Kapag pinawalang-bisa ng user ang kasunduan, mahihirapan ang user at pagmumultahin.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa