Pribadong key

Ang string ng mga letra at numero na maaaring gamitin para gastusin ang bitcoin na nauugnay sa tiyak na Bitcoin address. Ang private key ay isang string ng data na nagpapakita na may access ka sa bitcoin sa espesipikong wallet. Ituring ang private key na tulad ng password; ang mga private key ay hindi dapat ipakita sa sinuman kundi ikaw lang, dahil pinahihitulutan ka nito na gastusin ang bitcoin mula sa bitcoin wallet mo sa pamamagitan ng cryptographic na lagda.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa