HOT na wallet


Ang Bitcoin wallet na nasa aparato ay konektado sa internet. Ang wallet na naka-install sa desktop computer o smartphone ay kadalasang hot wallet.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa