BitGo

Ang BitGo ay isang Bitcoin security platform at kauna-unahan sa maramihang lagda na teknolohiya. Ang kumpanya ay nag-aalok ng maramihang lagda na serbisyo ng bitcoin wallet, kung saan ang mga key ay pinaghahati-hati sa maraming may-ari upang pangasiwaaan ang panganib.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa