Authy

Ang Authy ay naghahatid ng matatag na API at app na nakatutulong sa iyo na gawing ligtas ang mga user at susunod na patunay ng iyong negosyo. Ang Two-Factor Authentication ay napakaligtas na paraan para protektahan ang mga online account mo. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghiling sa iyo na kilalanin ang sarili mo gamit ang dalawang magkaibang bagay kapag nag-login ka sa site.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa