Setting Security Questions

Ang mga tanong panseguridad ay mahalagang bahagi ng pagprotekta sa iyong account sa Paxful. Ang mga tanong panseguridad ay makatutulong upang ibalik ang access sa account mo sakaling maiwala mo ito. Sundin ang mga hakbang na ito para maconfigure ang mga tanong panseguridad mo.

1. Mag-login sa Paxful account mo, i-hover sa ibabaw ng username sa kanang itaas ng page at pindutin ang Settings mula sa context menu na lumilitaw.
Email_verification_1_2_copy.png
Ang Settings page ay lilitaw.
2. Sa menu sa kaliwa, pindutin ang ITAKDA ANG MGA TANONG PANSEGURIDAD.
Questions2.png

Itakda ang iyong tanong panseguridad ang dialog box ay lilitaw.
3. Pindutin ang Itakda ang mga sagot na link.
Questions3.png
Ang Itakda ang mga sagot na dialog box ay lilitaw.
4. Piliin ng 3 tanong panseguridad mula sa mga drop-down na listahan. I-type ang katumbas na mga sagot sa mga puwang sa ilalim ng mga tanong.
Questions4.png

Babala: Tingnang mabuti ang mga sagot mo at tiyakin na natatandaan mo ang mga iyon. Kung sakaling kinakailangan, kailangan mong magbigay ng mga sagot sa mga tanong na ito nang eksakto sa pagkakasulat sa mga puwang. Kapag nalimutan mo ang mga sagot mo, magiging mas mahirap ang pagroseso sa pagsasauli ng access sa account mo.

Tip: Kapag pumipili ng mga sagot sa tanong panseguridad mo, isaalang-alang ang paggamit ng impormasyon na hindi makikita sa mga social media profile mo. Halimbawa, huwag sagutin ang tanong na “sino ang matalik mong kaibigan sa paaralan?” gamit ang pangalan ng isang tao kundi sa halip ay isaalang-alang ang kanyang palayaw.

 5. Pindutin ang I-save.
Questions5.png
Nakatakda na ang mga tanong panseguridad mo. Na-redirect ka para bumalik sa Account settings page.


Para sa karagdagang impormasyon kung paano gagawing ligtas ang account mo, suriin ang aming gabay panseguridad.

Mga artikulo sa seksyong ito