Why Do I Receive "Unknown Bitcoin Address" Error Message?

While sending bitcoin from Paxful wallet to an external wallet, you may receive a message: “Unknown bitcoin address”. Maaari itong mangyari dahil sa alinman sa sumusunod na mga dahilan:

  • Inilagay mo ang maling wallet address.
  • Inilagay mo ang hindi gumaganang wallet address.
  • Inilagay mo ang address na hindi Bitcoin network address.

Para lutasin ang error na ito, gawin ang sumusunod: 

  • Verify the wallet address you enter. 
  • Ensure you have entered a valid bitcoin address.

Mga artikulo sa seksyong ito