I Forgot My Password

Para i-reset ang password kapag hindi ka nakapirma sa iyong Paxful account: 

1. Click Log in button on the home page
log_in.png
2. Click “Forgot password?
Forgot_Password.png
3. Enter your phone number or email address and then click Request new password
request_new_password.png

From there, you'll receive an email from us with a link to reset your password. If you have 2FA enabled, you will be asked to input the 2FA code to complete your password reset request.


Note:
 

  • If you received a password reset link via email, the link is valid for 60 minutes.
  • If you requested an email link multiple times, use the latest link you received.

Tingnan ang aming gabay ng seguridad para sa karagdagang impormasyon sa pagpapahusay ng kaligtasan ng iyong account. Maaari mo ring tingnan kung paano palitan ang password sa profile settings mo.

Mga artikulo sa seksyong ito