Verification for Payment Methods

Ang pakikipagtrade sa Paxful sa ilang kaso ay nangangailangan ng beripikasyon. Nakatala sa sumusunod na table ang mga senaryong ito:

Paraan ng Pagbabayad Buy cryptocurrency Sell cryptocurrency Lumikha ng Alok Mga Kinakailangan sa Beripikasyon
Lahat     Buy and sell cryptocurrency Beripikasyon ng ID
Cash sa personal     Buy and sell cryptocurrency Beripikasyon ng ID at ng address
Cash sa pamamagitan ng sulat     Buy and sell cryptocurrency Beripikasyon ng ID at address
Cash sa personal 50 USD o higit pa kada trade 50 USD o higit pa kada trade   ID at beripikasyon ng address
Cash sa sulat 50 USD o higit pa kada trade 50 USD o higit pa kada trade   Beripikasyon ng ID at ng address

For additional information on verification, see our ID Verification Guide and learn more about the various verification levels

 

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa