KYC/AML

Nangangahulugang "Alamin ang Iyong Mamimili". Ito ay isang termino na ginagamit para ilarawan kung paano tinutukoy at pinapatunayan ng negosyo ang kliyente. Ang KYC ay bahagi ng AML.

Ang AML ay nangangahulugang Anti-Money Laundering. Ang anti-money laundering ay tumutukoy sa hanay ng mga batas, tuntunin at mga pamamaraan na inilaan upang mapigilan ang mga kriminal sa pagkukubli ng mga pondong ilegal na nakuha bilang lehitimong kita.

 

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa