Trusted/Blocked List

Ang pagtitiwala at pagblock sa mga user sa Paxful ay epektibong paraan para masala kung kanino ka makikipagnegosyo.

Bukod sa iba't ibang panlabas na indicator na makatutulong sa iyong magpasya kung ang ilan sa mga user ay ligtas na makatrade o hindi, maaaari mo ring pagkatiwalaan at i-block ang mga user batay sa iyong personal na karanasan sa pakikipagtrade sa kanila.

Pagtitiwala sa mga User

Ang pagtitiwala sa mga user na nagkaroon ka ng magandang karanasan sa trade ay magandang paraan para manatiling konektado sa kanila. Halimbawa, kung patuloy mong nakikita na kapaki-pakinabang sa iyo ang pakikipagtrade ng user, maaari mong markahan ang user na iyon bilang pinagkakatiwalaang user. Sa paraang ito, ang kanilang alok ay ilalagay sa unahan sa inyong feed. Kapag gumawa ng alok, may mga opsyon din kung saan pwede kang pumili lang ng alok sa listahan ng mapagkakatiwalaang mga user.

Ang pagtitiwala sa mga user ay isang paraan para gumawa ng tunay na mga koneksyon sa kanila, pero tulad ng tunay na buhay, mag-ingat kung kanino magtitiwala sa Paxful.

Pagblock ng mga User

Habang ang pinagkakatiwalaang mga user ay paraan para magtatag ng malusog na ugnayan sa trade kasama ang mga desenteng trader, ang pagblock ay para sa kabaliktaran. Kung nakaranas ka ng masama sa pakikipagtrade sa isang tao (hal. hindi ito naging kapaki-pakinabang tulad ng inaasahan mo, o na-scam ka), pwede mong i-block ang partikular na user. Kapag binlock mo ang vendor, hindi na nila makikita ang alok mo sa kanilang listahan. Sa katulad na paraan, kapag binlock mo ang user, hindi mo na makikit ang alok nila sa listahan mo.

Ang pagblock ay isang paraan para maseguro na hindi ka gagambalain ng masamang tao.

To trust or block a user follow these steps:

  1. Pindutin ang username sa alinmang page (listahan ng alok, trade chat, mga nakalipas na trade sa dashboard mo, atbp.)
    Ang profile ng user ay magbubukas.
  2. Pindutin ang Magtiwala or Iblock na mga link sa ilalim ng username para markahan ang user bilang pinagkakatiwalaan, o iblock sila nang isa-isa.

Block_Trust1.0.png

Tandaan:

  • You can always undo this action later.
  • You can only block a user if you are ID verified or if you have previously traded with that user.

To view and manage your blocked and trusted list, go to your Contact list.

For more information on how to improve your trading experience, please read our safety tips and instructions for good offer terms.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa