API

Ang programming interface ng application, o API, ay "isang tumatanggap ng mensahe ng dalawang tao" na nagpapahintulot sa software program na makipag-ugnay sa ibang software. Sa konteksto ng trading, ang API ay madalas na tumutukoy sa interface na nagpapahintulot sa iyong software na umugnay sa broker para makakuha ng sakto sa oras na data ng presyo o magtakda ng trade.

Ang API ay para sa mga developer o negosyo na gustong gumawa ng mga application para kumonekta sa Paxful.

Ang mga Application programming interfaces (APIs) ay paraan para kumonekta nang higit sa Paxful. Para sa higit na impormasyon, pindutin dito.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa