Pagrereport ng problema

Ang pagrereport ng masasamang user ay paraan upang panatilihing ligtas ang sarili mo at ang komunidad.

Maaaring ireport ng mga user ang alok o ireport ang trade.

I-report ang alok - Kapag bumibili ka ng bitcoin at nakakita ng alok na may sketch, kung gayon ay ireport ito sa pamamagitan ng pagpunta sa alok at i-scroll pababa hanggang sa makita mo ang “I-report ang problema”. Pagkatapos ay itatanong sa iyo ang uri ng report mo: sa labas ng escrow/ masasamang termino ng alok/ halatang scam. Pumili ng isa, uri ng deskripsyon mo at pagkatapos ay pindutin ang button na i-report.

I-report ang scam - Kung nagbebenta ka ng bitcoin at sa tingin mo ay na-scam ka ng bumibili, maaari mong i-scroll pababa sa trade page at makikita mo ang “I-report ang scam”. Pagkatapos ay itatanong nito ang uri ng report: chargeback/ nagamit nang gift card code. I-type ang deskripsyon kung ano ang nangyari at kung kaya mo, ilakip ang mga litrato ng patunay. Pindutin ang “Isumite ang Report” at ang report ay ihahain.

I-report ang problema - Maaari ring ireport ang problema sa loob ng trade, tagumpay man o hindi ang trade. Ang button na “I-report ang Problema” ay nasa parehong lokayon bilang “I-report ang Scam”. Maaaring ireport ng mga bumibili ang mga vendor dahil sa mapang-abusong lengguwahe, hindi pagsagot, pagpunit ng mga gift card, pakikipagtrade sa labas ng escrow, atbp. Dahil dito, kailangan mo ring punan ang kahon ng deskripsyon. Kailangan mong maging may-ari ng bayad at ilakip ang balidong patunay.

Lahat ng mga report na ito ay rerepasuhin ng mga moderator at dapat kang tumanggap ng update sa pamamagitan ng email kung ang report ay naaprubahan o tinanggihan. Tiyakin na nagsumite ka ng sapat na ebidensiya at detalyadong paliwanag sa problema.

Mga artikulo sa seksyong ito