Buying Cryptocurrency with Gift Cards

Gift cards are a popular payment method on Paxful. This article gives you an overview of buying cryptocurrency using any of the supported gift cards.

Bago ang pakikipagtrade

Before buying cryptocurrency with gift cards, there are a few things to consider:

  • Maaari mong ibenta ang mga card na personal mong pagmamay-ari.
  • Siguraduhing may balanse ang iyong card.

Trading

Naghahanap ng alok

The first step to buying cryptocurrency with gift cards is to look for an offer that accepts your gift card type. You’ll also need to input the amount of cryptocurrency you wish to purchase and the currency you prefer.

When you find the offer that suits you (looking at how much cryptocurrency you’ll be getting on the dollar and the reliability of a seller), be sure to read the offer terms before starting the trade.

Tip: Bigyang-pansin kung humihingi ang seller ng resibo o tumatanggap ng mga e-code o mga pisikalna card lamang

Sa sandaling simulan mo ang trade, lilitaw ang mas detalyadong hanay ng mga tagubilin. Ang mga ito ay tinatawag na mga tagubilin sa trade. Sa ilang mga kaso, ang mga seller ay may detalyadong gabay para sundan mo.

Gumagawa ng alok

To buy cryptocurrency with gift cards, you can also create your own offer. Here are some things to consider:

Pagkatapos gumawa at maglathala ng naka-personalize mong alok, antayin ang seller na simulan ang pakikipagtrade sa iyo. Sa oras na makapagsimula ka na sa trade, makakatanggap ka ng notipikasyon. Huwag mag-atubiling talakayin ang lahat ng kinakailangang mga detalye sa kasosyo mo sa trade at tapusin ang pagbabayad.

Pagkumpleto ng trade

Once you have paid the seller and uploaded proof of your payment, click Paid. Your payment is not confirmed unless you click Paid and if you forget to do so, the trade will eventually expire and the cryptocurrency will go back from the trade escrow to the seller.

The last step is for the seller to confirm the payment. Please be patient because this may take some time. Once the seller has confirmed the payment, they should release the cryptocurrency to you and complete the trade. 

Pagkatapos ng trade

Sa oras na makumpleto na ang trade, maaari kang mag-iwan ng angkop na tugon para sa kasosyo mo sa trade. Gayundin, kung gusto mong makipagtrade sa user, maaari mo silang idagdag sa listahan ng mapagkakatiwalaan.

Here are some more tips on how to buy cryptocurrency on Paxful.

Karagdagang mga tip

  1. Karamihan sa mga seller ay tumatanggap lang ng mga gift card na nabili mo gamit ang cash, kaya maghanda ng litrato ng resibo, hinihingi rin minsan ang larawan ng pakete.
  2. Karamihan sa mga seller ay tumatanggap lang mga mga gift card na may denominasyong nakaprint sa card ($25, $50, $100 at iba pa). Marami rin ang hindi tumatanggap kapag lumampas sa $100. Tandaang basahin ang kanilang mga termino ng alok at tagubilin nang maingat para matiyak na may tamang uri ka ng card.
  3. Siguraduhing malinaw at nababasa ang larawan ng card mo, kung hindi, maaaring tanggihan ng mga seller ang card.
  4. Hindi mo maaaring ibenta ang bahagi ng halaga ng card, Halimbawa, kung may $100 ka na gift card, hindi mo maibebenta ang $30 ng gift card na iyon. Kailangan mong ibenta ang buong halaga ng card.
  5. Laging basahin ang mga termino ng alok bago magsimula ang trade at mag-upload ng mga detalye ng card.
  6. Tandaang pindutin ang “Bayad na” na button sa oras na ma-upload mo na ang lahat ng mga kinakailangan ng seller. Pipigil ito na mapaso ang trade at makaiiwas sa pagnanakaw ng mga detalye ng card mo.
  7. Brokering of gift cards is strictly prohibited and goes against the Paxful Terms of Service. Brokering refers to buying the gift card from someone else and then selling the card again on Paxful. You are allowed to sell only the cards you purchased yourself. Once you sell the card and receive your cryptocurrency, you should not use the card anymore. If you are caught brokering or trying to sell used cards your account will be banned.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa