Why Can't I Start a Trade with a Seller?

It may happen that you want to start a trade with a specific seller and you get the following message:
"You do not meet the requirements set by the vendor", "Offer not found" and more:

vendor_restrictions.png

Please note that it is not a technical error. This happens as the offer owners may set the following restrictions for their potential trade partners:

  • verification of phone, email, ID 
  • nakikita lang ng mga user na markado bilang pinagkakatiwalaan
  • a minimum of successful trades required
  • ang limit ng halaga ng pera ng bagong account ay may kakayang magtrade
  • mga pangheograpiyang harang para sa tukoy na mga bansa
  • Mga limitasyon ng Proxy/VPN
  • hinarangan ang user dahil sa anumang personal na mga dahilan

 

 

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa