ปัญหาในการยืนยันและวิธีการแก้ไข

มีเหตุผลหลายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดการตรวจสอบยืนยันของคุณถึงถูกปฏิเสธ โดยมีสาเหตุดังต่อไปนี้: 

ต่อไปนี้คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบยืนยันที่อาจเกิดขึ้น:

 • รูปภาพที่คุณส่งไม่สามารถอ่านได้หรือมีคุณภาพต่ำ 

ส่งการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งบนเว็บไซต์ของเรา เข้าสู่ระบบและอัปโหลดทุกอย่างตามที่กำหนด โปรดทราบว่ารูปภาพจะต้องอยู่ในรูปแบบ JPEG และมีคุณภาพสูง คุณจะต้องถ่ายรูปภาพใกล้ ๆ และชัดเจน ซึ่งนี่หมายรวมถึงรูปเซลฟี่ด้วยเช่นกัน โปรดนำปกที่ปิดบังเอกสารทั้งหมดออกและทำให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใด ๆ ปิดบัง

 • คุณอัปโหลดเอกสารที่ไม่ถูกต้อง

โปรดส่งการตรวจสอบยืนยันโดยใช้หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรผู้ลงคะแนน (บัตรประจำตัวประชาชนควรเป็นรูปแบบใหม่) บัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนอื่น ๆ จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการการตรวจสอบยืนยันของเรา

 • ได้มีการอัปโหลดเอกสารระบุตัวตนในรูปแบบกระดาษ 

โปรดส่งการตรวจสอบยืนยันโดยใช้หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรผู้ลงคะแนน (บัตรประจำตัวประชาชนควรเป็นรูปแบบใหม่) เอกสารจะต้องเป็นรูปแบบใหม่และไม่ได้อยู่ในรูปแบบกระดาษ

 • ได้มีการอัปโหลดเอกสารระบุตัวตนเป็นรูปเซลฟี่และในทำนองเดียวกัน  

โปรดลองอีกครั้งและอัปโหลดเอกสารของคุณและรูปเซลฟี่ในส่วนที่ถูกต้องของแบบฟอร์มการตรวจสอบยืนยันของ Paxful โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารและรูปเซลฟี่ของคุณสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมีคุณภาพสูง 

 • เอกสารระบุตัวตนหมดอายุ 

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าการระบุตัวตนของคุณหมดอายุแล้ว คุณสามารถอัปโหลดเอกสารระบุตัวตนอื่น ๆ เช่นหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งได้ระบุวันหมดอายุบนเอกสารดังกล่าว 

 • ให้เอกสารที่ไม่ได้เป็นของเจ้าของบัญชี 

โปรดอัปโหลดเอกสารที่มีข้อมูลบัญชีต่าง ๆ: ชื่อ นามสกุล ประเทศ รูปภาพในเอกสารระบุตัวตนจะต้องตรงกับรูปเซลฟี่ 

 • ตรวจพบร่องรอยการแก้ไข (เอกสารไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ) 

โปรดส่งเอกสารต้นฉบับอีกครั้งบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องทำการแก้ไข รูปภาพจะต้องเป็นรูปสี ไม่มีอนุญาตให้ทำการครอบตัดและทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรูปภาพ 

 • ไม่ผ่านการตรวจสอบความชัดเจน มีปัญหาในการถ่ายรูปเซลฟี่

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณมีข้อจำกัดของกล้องในอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากมีการปิดไม่ให้มีการเข้าถึงกล้องในโทรศัพท์ บัญชีในเบราว์เซอร์เดียวกันบนแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถถ่ายรูปเซลฟี่ได้เช่นกัน โปรดตรวจสอบข้อจำกัดของกล้องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองทำกระบวนการตรวจสอบยืนยันในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้

 • รูปเซลฟี่ที่อัปโหลดเป็นรูปสแกน

ผู้ให้บริการการตรวจสอบยืนยันของเราจะไม่ยอมรับรูปเซลฟี่ทีอัปโหลด หากรูปดังกล่าวเป็นรูปสแกน โปรดอัปโหลดรูปดิจิทัลดั้งเดิมเท่านั้น โปรดทราบว่ารูปภาพจะต้องอยู่ในรูปแบบ JPEG และมีคุณภาพสูง คุณจะต้องถ่ายรูปภาพใกล้ ๆ และชัดเจน

 • เอกสารระบุตัวตนไม่มีตัวอักษรละติน 

หากเอกสารของคุณเขียนด้วยภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คุณยังอาจต้องใช้การตรวจสอบยืนยัน หากคุณได้รับข้อความว่า "ไม่สนับสนุนเอกสารระบุตัวตน หมายความว่าภาษาแม่ของคุณยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการการตรวจสอบยืนยันของเรา ในกรณีนี้ โปรดลองใช้เอกสารที่ยังไม่หมดอายุและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ

 • คุณได้ทำการตรวจสอบยืนยันเกินจำนวนครั้งที่กำหนดแล้ว 

โปรดทราบเราได้จำกัดให้ทำการร้องขอการยืนยันได้ไม่เกิน 10 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมงต่อผู้ใช้หนึ่งราย คุณอาจจำเป็นต้องรอ 24 ชั่วโมงนับจากการทำการตรวจสอบยืนยันครั้งสุดท้าย โปรดมั่นใจได้ว่าในกรณีที่ทำการตรวจสอบยืนยันสำเร็จ บัญชีของคุณจะใช้งานได้ปกติ

ในกรณีที่มีคำถามหรือปัญหาใด ๆ โปรดติตด่อ: [email protected] หรือ [email protected]

บทความในส่วนนี้