ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตน

ต่อไปนี้คุณสามารถดูข้อกำหนดหลักได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้กระบวนการยืนยันตัวตนเป็นไปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ:

 • คุณต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • คุณต้องมีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
 • สามารถใช้ได้เฉพาะเอกสารส่วนบุคคลเท่านั้น
 • เราจะยอมรับเฉพาะเอกสารระบุตัวตนต่อไปนี้เท่านั้น:
 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ในรูปแบบใหม่)
 3. ใบอนุญาตขับขี่
 4. บัตรผู้ลงคะแนน (เฉพาะไนจีเรียเท่านั้น)
 • เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ส่งคำร้องขอให้มีการตรวจสอบยืนยัน
 • เราจะไม่ยอมรับเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนในรูปแบบกระดาษ
 • รูปเซลฟี่จะต้องเป็นรูปถ่ายไม่ใช่รูปสแกน
 • ไฟล์ที่อัปโหลดทั้งหมดจะต้องเป็นไฟล์ดั้งเดิม ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไข
 • ไฟล์ทั้งหมดต้องเห็นได้อย่างชัดเจน มีคุณภาพสูง อยู่ในรูปแบบ JPEG ข้อมูลทั้งหมดจะต้องอ่านได้ และจะต้องไม่ถูกปิดบังด้วยปกหนังสือเดินทางหรือวัตถุอื่นใด
 • ข้อมูลในเอกสารจะต้องตรงกับข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม
 • หากเอกสารของคุณเขียนด้วยภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ คุณยังอาจต้องใช้การตรวจสอบยืนยัน หากภาษาแม่ของคุณยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบยืนยันของเรา คุณจะได้รับข้อความว่า: ไม่สนับสนุนเอกสารระบุตัวตน
 • ดู รายชื่อประเทศต้องห้าม  

บทความในส่วนนี้