เคล็ดลับสำหรับความปลอดภัย

บัตรของขวัญ

 • ในการหลีกเลียงการปิดใช้งานบัตรของขวัญ ให้ขอใบเสร็จและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการซื้อบัตรของขวัญด้วยเงินสด
 • เฝ้าระวังผู้นำบัตรมาขายต่อ หากได้รับบัตรจากบุคคลที่ 3 จะมีความเสี่ยงว่าบัตรอาจจะใช้งานไม่ได้ในระหว่างหรือหลังจากการซื้อขาย แจ้งให้ทุกคนแสดงรูปภาพพร้อมชื่อผู้ใช้งานและ ID ในการซื้อขาย
 • โปรดระมัดระวังเมื่อยอมรับรหัสอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรของขวัญที่ซื้อด้วยบัตรเดบิต/เครดิต เนื่องจากการซื้อด้วยบัตรเดบิต/เครดิตใด ๆ อาจมีการเรียกเก็บเงินย้อนกลับ

เงินสด

 • วิธีนี้เป็นวิธีการชำระเงินที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด แต่ก็มีมาร์จิ้นกำไรน้อยที่สุดเช่นกัน แต่จำนวนการซื้อก็ยังสูงกว่าเมื่อเทียบกับบัตรของขวัญ
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อได้ฝากเงินสดไว้ในชื่อของคุณและขอใบเสร็จ
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังซื้อขายกับบุคคลจริงที่เป็นผู้ฝากเงิน หลีกเลี่ยงการใช้บุคคลที่สาม 3 ที่เกี่ยวข้องในการนำฝาก

กระเป๋าสตางค์ออนไลน์

 • ก่อนอื่น ต้องแน่ใจว่าบัญชีของผู้ซื้อได้รับการตรวจยืนยันสำหรับกระเป๋าสตางค์ดังกล่าว (กล่าวคือ บัญชี PayPal ที่ได้รับการยืนยัน)
 • ขอดูเอกสารระบุตัวตนของผู้ซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อทั้งในเอกสารระบุตัวตนและบัญชีกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ถูกต้องตรงกันทั้งหมด
 • โปรดทราบว่าการเรียกเก็บเงินย้อนกลับอาจจะทำได้ง่าย เนื่องจากการชำระเงินทุกรายการจะถูกผูกไว้กับบัตรเดบิต/เครดิต หากคุณต้องการลดความเสี่ยง คุณต้องแน่ใจว่าผู้ซื้อได้ส่งการชำระเงินจากยอดคงเหลือใน PayPal ของพวกเขา ไม่ใช่บัตรเดบิต/เครดิต
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังซื้อขายกับเจ้าของบัญชีและไม่มีบุคคลที่ 3 เกี่ยวข้อง
 • สำหรับการระมัดระวังเพิ่มเติม คุณสามรถขอให้ผู้ซื้อเขียนลงในกระดาษเพื่อยืนยันการซื้อบิตคอยน์ พร้อมด้วย ID การซื้อขาย จำนวน และระบุว่าการชำระเงินถือเป็นอันสิ้นสุดได้ จากนั้นคุณสามารถบอกให้ผู้ใช้งานถ่ายรูปไว้ ในกรณีที่มีการเรียกเงินคืน คุณสามารถใช้เป็นหลักฐานได้

บัตรเดบิต/เครดิต

 • วิธีการนี้มีความเสี่ยงพอๆ กับกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ เนื่องจากคุณอาจถูกเรียกเก็บเงินคืนได้ง่าย ๆ เคล็ดลับในการหลีกเสี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้จะเหมือนกันกับกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ ยกเว้นในส่วนของชื่อบัตรเดบิต/เครดิตที่ต้องตรงกับชื่อบน ID

บทความในส่วนนี้