BIP

เอกสารการออกแบบทางเทคนิคที่ให้ข้อมูลแก่ชุมชนบิตคอยน์ หรืออธิบายคุณสมบัติใหม่ของบิตคอยน์หรือกระบวนการหรือสภาพแวดล้อมของบิตคอยน์ซึ่งส่งผลต่อโปรโตคอลของบิตคอยน์

บทความในส่วนนี้

ดูเพิ่มเติม